Hem

Vi bygger bredband med fiber på öarna Harö, Eknö, Hasselö, Skarprunmarn samt öarna runt


Information Harö bredband ek. för.

2020-05-02


Med tanke på det rådande läget med Corona och risk för smittspridning samt myndigheternas uppmaning att undvika stora möten och samlingar har styrelsen i Harö Bredband beslutat att skjuta på årsstämman så långt som möjligt. Enligt lag måste den hållas innan juni månads utgång. Styrelsen tittar på olika alternativ på mötesform och vi kommer att återkomma med information.

 

Vi kan också berätta att vi nu är i slutfasen av projekttiden. Alla medlemmar som har anslutit sig är uppkopplade förutom en handfull som av olika anledningar inte kan kopplas in just nu. Så nu är nätet i full drift.

 

Styrelsen håller också på och gör slutkontroll av nätet. Om ni har upptäckt att det ligger kvar material, det vill säga att inte överblivet material är bortstädat eller att ledningarna inte är ordentligt nergrävda vid stolparna får ni gärna höra av er till mig, 0709828276.


Fortsatt trevlig valborgshelg

Pia


-----------------------------------------------

2020-04-26


Vi har fått in en del frågor gällande den faktura som vi skickat ut till alla medlemmar.

 

Den fakturan ni fått är för drift och underhåll av nätet. Föreningen behöver bygga upp en buffert för att kunna underhålla nätet.  

 

Det är årsstämman 2019 som beslutat om summan på 150 kr/månaden. Den den uppskattade kostnaden var ca 100 kr i månaden men stämman tyckte inte det räckte.

 

Det är en avgift alla får betala oavsett om man använder nätet eller ej. Fakturan ni fått gäller för fjärde kvartalet 2019 samt hela 2020. Vi har räknat med att från sista kvartalet har alla fastigheter blivit anslutna och har möjlighet att använda fibern.

 

Det kan tyckas att det är mycket pengar ni betalat för at få fiber men det har vi alla gjort. Vi är dessutom inte ett företag utan en ekonomiskförening där alla medlemmar ska "dra sitt strå till stacken”. Allt det här står i ert anslutningsavtal. Styrelsen har lagt ner 1000-tals timmar utan ersättning och övriga medlemmar har gjort arbetet på egen tomt samt betalat insats och anslutningsavgift. 

 

Ni får också betala till tjänsteleverantören och där kan ni själva välja om du bara vill koppa upp dig någon dag eller om ni vill ha något längre avtal.

 

Jag hoppas det här är en förklaring och att ni förstår varför kostnaden är som den är.

NI får gärna höra av er om ni har några funderingar.

 

Med soliga Haröhälsningar

Pia

 

----------------------------------


2020-04-08

Påsken är här och våren börjar närma sig. Det är nog fler av er som börjar fundera på att bestämma sig för vilken tjänsteleverantör man ska ha. Det går att beställa från annan plats än där mediaomvandlaren (CPE:n) finns MEN det förutsätter att den är på att Powe- och WAN -lampan lyser på CPE:n. Är den inte igång hittar varken tjänsteleverantören eller IP-Only CPE:n.


Harö Bredband önskar alla en riktigt härlig påsk och var rädda om varandra.


2019-10-19 kl. 10.00

Det verkar vara ett större driftavbrott. Det fingerar inte på Harö, Harö Storö, Eknö, mfl. Även Runmarö verkar vara utan uppkoppling.

I nuläger har vi ingen mer information om felet eller hur långvarigt det kan bli.

Ni får var och en göra en felanmälan till den tjänsteleverantör ni själva valt. Det är ingen idé att ni ringer någon i föreningen.


Så fort vi får mer information kommer vi att informera om det på Facebook och här.


kl. 11,15 Enligt IP Onlys hemsida,

https://www.ip-only.se/driftstatus/ så har de driftsfel i Värmdö, dvs i vårt område.


Felet avhjälpt kl. 20.59.

-------------------------------------


2019-10-04

 

Så, nu är vi äntligen uppe och i full drift. Det är några få som fortfarande har problem men de är separat informerade via mail. De kommer också att få ett mail när problemet är åtgärdat.

 

Vi har skickat ut en enkät till alla som vi ser att det lyser i fibern fram till huset, men som inte kopplat upp sig med mediaomvandlaren till IP-Onlys hemsida. Det är jättebra om ni som fått enkäten svarar på den, då får vi bra kontroll över statusen eller om det är några som har problem som inte vi kan se.

 

Ett tips till alla är att om man har kommit upp och beställt någon tjänsteleverantör och får fel, då är det tjänsteleverantörens support som ska kontaktas i första hand. Vi som förening har ingen support på innehållet.  I den mån vi får information om det är några större störningar i nätet kommer vi att informera om det på vår hemsida, www.harobredband.se och på vår Facebooksida, Harö Bredband ekonomisk förening.

 

Eftersom vi nu är igång så har vi skickat ut anslutningsavgiften, det är enligt avtalet. Det är bra om den betalas in så fort som möjligt, vi har fortfarande en hel del kostnader kvar att betala. Vi kommer också att börja fakturera för nätavgiften.

 

-----------------------------------------------------------

2019-08-23

FAKTUROR PÅ ANSLUTNINGSAVGIFT

För ett tag sedan skickade vi ut fakturor på anslutningsavgiften.

Vi kunde tyvärr inte få med så mycket information om vad det gällde och därför har vi fått en del frågor som vi ska försöka besvara här:


Vår byggnation av bredband inom Harö Bredbands område börjar gå mot sitt slut och vi har nu full kapacitet på i stor sett alla anslutningar. Enligt beslut på stämman 2018 så kan föreningen i detta skede fakturera en Anslutningsavgift motsvarande 3000 kr inkl moms. Texten i årsmötets protokollet lyder

 

””Medlemsavgift och andra avgifter (insats, anslutningsavgift och nätavgift) Stämman lämnade avgifterna oförändrade, dvs medlemsavgift 250 kr/år, insats 25 000 kr samt anslutningsavgift 3 000 kr beroende av anslutningsgrad. Den fortsatta nätavgiften är preliminärt beräknad till 99 kr per månad” (Förtydligande Texten är utdrag från årsstämman 2018 för verksamhetsåret 2017. Stämman för verksamhetsåret 2018 beslutade att höja nätavgiften till 150 kr per månad.)

 

Texten i avtalet ”Avtal om fastighetsanslutning till fibernät” avseende Anslutningsavgift lyder

”” I samband med att Ledningsnätet driftsätts skall Medlemmen betala en Anslutningsavgift, på senaste

stämma uppskattad till 3 000 kr inkl moms.””

 

 

Även om det mesta är färdigbyggt inom Harö området så återstår en hel del dokumentationsarbete för att vi skall få ut alla EU bidrag. Det är därför av stor vikt att föreningen får dessa likvida medel. Projektet kommer pågå, inkl slutrapport, till årsskiftet 2020-2021 och det är först då som vi får all ersättning.

 

Vill ni veta mer är ni välkomna att höra av er till oss igen.


----------------------------------

Driftavbrott

2019-09-18

Vi har ett akut avbrott som påverkar i stort sett alla våra medlemmar, utom de som är på Harö Storö.


Förhoppningsvis ska problemet vara avhjälpt i eftermiddag.


Vi beklagar olägenheten och hoppas ni har överseende.


-----------------------------------


DRIFTSINFORMATION 2019-08-21


OBS! Viktigt meddelande till våra medlemmar på Skarprunmarn


Imorgon den 22 augusti krävs det ett akut driftstopp på mellan 4 till 6 timmar från ungefär 8.00 på morgonen.


Detta för att vi har identifierat ett brott på ett antal fiber på en sjökabel som förser Skarprunmarn med fiber.


Reparation är akut och nödvändig, vi hoppas att ni har överseende

----------------------------

Statusinformation 2019-08-02

 

Vi har nu kommit in i en uppstartsfasen och några fler anslutningar blir uppkopplade. Men samtidigt har vi också upptäckt att en rad felaktigheter i underlag och installation som ställer till mer problem än vi kunnat förutse. Vi har allt från stora matningsfel, felkopplade skåp till uteblivna kundinstallationer. Lägg dessutom till att det är flera olika entreprenörer inblandade och att det är semestertider även för dem.

 

Detta får givetvis konsekvensen att uppstarten tar längre tid än vi uppskattat tidigare. Föreningen är beroende av våra leverantörantörer och vår projektledare bistår intensivt med att få ett helhetsgrepp gällande status på hela Harö Bredbands system. När detta är klart kan vi prioritera och påbörja ett mer systematiskt felrättningsarbete.

 

På grund av ovanstående vågar vi inte säga något om när hela nätet kan vara i full drift. Några av fastigheterna har fått igång fibern men tyvärr är merparten fortfarande utan.

 

Vi kommer att informera er så snart vi har mer info om status.


------------------------------------------------------------


Statusuppdatering 2019-07-28

 

Nätet är nu driftsatt, men våra entreprenörer har fortfarande inte fått alla kopplingsskåp att fungera som de ska, det gäller framförallt skåp som påverkar förbindelsen till de mindre öarna. Det problem just nu påverkar flest medlemmar är ett kopplingsskåp på Skarprunmarn som de jobbar febrilt för att få ordning på samtidigt som de givetvis jobbar med övriga skåp som inte fungerar ännu. Enligt våra beräkningar så borde 122 av 186 anslutningar nu vara uppkopplade. Se listan nedan för att se om du tillhör de som är uppkopplade.

 

För att testa om ni har förbindelse med nätet, gör enligt följande:

1: Börja med att sätta i strömkontakten till mediaomvandlaren som ska vara installerad och ansluten till fibersvansen enligt instruktionerna. Börjar WAN-lampan lysa grönt efter en stund har ni kontakt med nätet.

 

2: Om WAN-lampan inte lyser, Gå till på instruktioner för installation av mediaomvandlare som finns på hemsidan, www.harobredband.se. På sida 16 finns instruktioner vad du kan göra.

OBS! Jätteviktigt att ni följer instruktionen noga. Om du är osäker hör av dig till oss på info@harobredband.se.

 

När det är åtgärdat sätt i strömkontakten till mediaomvandlaren igen. Börjar den gröna WAN-lampan lysa efter en stund har ni kontakt med nätet.

 

3: Om allt fungerar som det ska kommer ni direkt till IP-Onlys sida för att beställa tjänster.

 

4: Om du får upp en svart/vit sida där man bara kan skriva in e-postadress och lösenord måste du kontakta IP-Onlys support på 0200-43 00 00.  De ska kunna hjälpa dig men du måste ha MAC-adressen, Fastighetsbeteckning och fastighetens belägenhetsadress. Fastighetsbeteckning och Belägenhetsadress hittar du på pappret du fick med mediaomvandlaren. Mac-adressen hittar du på kartongen som mediaomvandlaren låg i, den finns även på en etikett på baksidan av mediaomvandlaren.

 

Tänk också på att det kan förekomma driftstörningar på grund av arbeten i nätet då entreprenören inte är helt klar.

 

Ni som inte kommer upp får tyvärr avvakta lite till. Vi och våra entreprenörer jobbar febrilt för att lösa problemen.

 

Vi kommer fortlöpande informera om hur arbetet fortskrider.

 

Öar där merparten av anslutningarna ska vara uppkopplade:

Storö förutom ett par fastigheter

Harö

Hasselö förutom en fastighet

Lisslö

Horsholmen

Eknö förutom fem fastigheter

Skarprunmarn-Idholmen

 

Öar som inte är uppkopplade ännu (antal anslutningar per ö)

Skarprunmarn förutom Idholmen (22)

Hasselkobben (11)

Gummerholmen (6)

Dämpluckan (5)

Långholmarna (3)

Stora Gummerholmen (2)

Gastholmarna (2)

Getholmen (2)

Brändö (1)

Vargholmen (1)

Skogsskär (1)

Ingboskäret (1)

Ålkobben (1)


------------------------------------------------------------------


Statusuppdatering 2019-07-23

Det har blivit några ytterligare oförutsedda händelser som gör att vi inte har fått igång ljuset hela vägen ned till Runmarö.


Vid Eknö har vi upptäckt att ytterligare en sjökabel har varit dålig innan skalningen. Det här betyder att UTECH har fått hämta ca 2,5 m ny sjökabel ifrån den slinga som ligger i sjön (som reserv). Dom håller idag på att svetsa denna i noden som finns på Eknö. Konsekvensen av detta är att Skarprunmarn, delar av Eknö och Runmarö inte kommer upp. Tidplanen för att detta arbete skall vara helt färdigt är under dagen imorgon.


Det finns ytterligare skåp på några olika ställen på Storö och Harö samt Hasselö som inte är klara vilket också gör att vi inte fått igång kunderna som tillhör dessa. Det här kom som en överraskning för projektledaren så hon var inte särskilt glad.


Det är tillsagt att dom skall prioritera dessa jobb.


Samtidigt så håller dom på och gör klart de kunder som inte är klara, det är 8 st, De flesta är sjökabelkunder.


Vi får dagliga eftermiddagsavstämmningar så vi återkommer så snart vi har någon ny information. När nätet är i full drift kommer ni att få ett mail.


----------------------------------------------------------


Statusuppdatering 2019-07-21
Det är inte långt kvar nu 😀. Så håll ut.


Nu har vi kommit så långt att fibern är tänd. Ännu så länge pågår testkörningar så vi är INTE i drift än. Det innebär att för en del av er kan den gröna wlan lampan lysa och i bästa fall har Ip-onlys hemsida kommit fram. Det kan vara så att er granne har kontakt men inte ni.


Nätet är fortfarande ostabilt och de som fått kontakt med nätet kan tillfälligt tappa kontakten.


Det är ingen ide att ni ringer, varken oss i föreningen eller IP-Only, om det inte fungerar.


SÅ FORT TESTERNA ÄR ÖVER KOMMER NI ATT FÅ ETT MAIL OM ATT VI ÄR I FULL DRIFT.


---------------------------------------------------------------


Statusuppdatering 2019-07-19

 

Det går framåt, det här är status idag:


IP Only är klara med sitt arbete och har rättat det fel de själva gjort. Det lyser nu hela vägen ner till Runmarö


Utech håller på och testar nätet nu.


Om testerna går bra och det inte uppstår några ytterligare oförutsedda problem så är vi väldigt, väldigt nära.


Av alla anslutna fastigheter är det fem stycken som ska ha sjökablar direkt in i fastighten som är kvar att färdigställa och det arbetet kommer att göras under nästa vecka.


De som inte hämtat ut sina mediaomvandlare och som fått dem returnerade finns hos Pia som kommer att lämna ut dem, de som är berörda är kontaktade.


I morgon lördag 20/7 kommer Harö Bredband att finnas på plats på Harödagen mellan klockan 10-15. Välkomna att komma och prata fiber.

 

 -------------------------------------------------------------


Statusuppdatering 2019-07-12


Problemet med sjökabeln är löst. Felet berodde på att sjökabeln var knäckt precis vid roten av den "skalade" biten (precis där det gula hårda tar slut). Problemet har uppkommit i samband med att man tagit in kabeln i skåpet, den var inte fastsatt på rätt sätt.  UTECH har löst det så att sjökabeln inte skall kunna löpa utan sitter fast förankrad samt skalat om och svetsat i skåpet. Så nu fungerar det.


Problemet med dålig kontakt kvarstår och det är IP Only som måste mäta från sin kopplingspunkt på Sandhamn ner till Storö Nod med ett särskilt verktyg. Vår projektledare jobbar för att få dem att göra mätningen och fortsätter på måndag med det.


Så fort IP Only gjort sitt, och vi har kunnat testa uppkopplingen så är vi uppe. Just nu är det IP Only som har bollen.

 

----------------------------------------------------------

Statusuppdatering 2019-07-08


Arbetet går framåt men tyvärr har det framkommit en del tekniska problem som vi rapporterade om tidigare. Ett problem är löst men i stället har ett nytt uppkommit. IP Only har ett problem med länken från Sandhamn, Brändö och Storö. Det lyser men inte tillräckligt för att switcharna ska gå igång. IP Onlys tekniker jobbar med att lösa det.


Det är fortfarande problem med en sjökabel. Den är omsvetsat men tyvärr med marginellt bättre resultat


Kundinstallationerna går framåt, det är ett fåtal kvar och då är det något särskilt med dem, ex. att det är en sjökabel som går direkt till fastighet.  Arbetet pågår med att färdigställa det som inte är klart.


De flesta har fått sina mediaomvandlare. De med utlandsadresser har fått mail om att de finns att hämta i butiken på Harö. Vi har fått en del mediaomvandlare i retur, paketen ligger bara 14 dagar sedan skickas de tillbaka. De som inte hämtat ut har fått mail från mig om att de kommer att kunna hämtas hos mig,


Projektledaren får daglig uppdatering från UTECH angående arbetet med att få klart med länkproblemen.


I nuläge vågar vi inte säga något om när vi kan tända upp fiber men kommer att hålla er uppdaterade på hemsidan och på Facebook så fort vi har något att informera om.

 

 

-----------------------------------------------STATUSINFORMATION 2019-07-04


Alla ska ha fått sina mediaomvandlare nu, en del har fått det till folkbokföringsadressen, de som är bofasta har fått dem levererade hem och några som tagit hjälp har fått dem installerade av den man anlitat för jobbet.

 

Vi har fått en del tekniska problem, det är kapacitetsproblem i nätet som ger konsekvenser för igångsättningen av fibernätverket för både Harö och Runmarö.

Våra entreprenörer jobbar för fullt med felsökning, även kvällar och helger, för att nätet ska bli stabilt och ha en bra kapacitet.

 

Det gör att vi inte kan hålla tidplanen med igångsättning vecka 27 som var planerat utan det blir minst en veckas ytterligare förskjutning. Det är svårt att ha en exakt tidplan på så här stora projekt.

 

Det är fortfarande några medlemmar vars anslutning inte är klara men vi vet vilka det är och entreprenörerna kommer att göra det färdigt den närmsta veckan.

 

Det är ingen idé att ringa eller maila och fråga om när nätet kommer igång. Vi kommer att löpande göra uppdateringar på vår hemsida, www.harobredband.se och på vår Facebooksida, Harö Bredband ekonomisk förening. Så besök gärna dem för vidare information.--------------------------------------------------------

Nu börjar vi närma oss

Arbetet med att få färdigt nätet är i stort sett klart. Det som inte kommer att bli klart är Vattenfalls inkoppling av nod och nodskåp. Vi löser den frågan provisoriskt för att komma igång.


Mediaomvandlaarna har skickats ut till alla som ska anslutas utom de som har utlandsadress, de bofasta och de som har beställt hjälp med installationen. Alla har också fått information om hur man få sin mediaomvandlare. Det kommer också att skickas ut ett mail när nätet är igång och man kan beställa tjänster.


Projektledaren räknar med att nätekt börjar kopplas upp norr ifrån noden på Storö sista veckan i juni och att fastigheterna sedan kopplas på söderut. Om inget oförutsett händer räknar vi med att hela nätet är igång i början av juli.
DAGS FÖR ÅRSMÖTE

DEN 1 JUNI 2019 KL. 13.00 är det dags för årsstämma. Vi träffas i Harö skola.


Dagordning

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 

disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

 1. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 2. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 3. Budget
 4. Medlemsavgift och andra avgifter(insats, anslutningsavgift och nätavgift)
 5. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter(idag 7+2)
 6. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 7. Val av föreningens och styrelsens ordförande
 8. Val av revisorer och revisorssuppleant
 9. Val av valberedning, tre (3) personer, varav en ska vara sammankallande
 10. Övriga ärenden och motioner som ska tas upp på föreningsstämma enlig lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra (4) veckor före årsmötet.
 11. Mötets avslutas


--------------------------------------------------------- -

 Information från projektledaren om projektet 2019-05-18


Projektet är nu närmare en slutlig installation än vi varit på länge.

Vi har haft en försening beroende på att Vattenfall (VF) ändrade sina regler angående vissa av de stolpar som vi behöver passera med vår fibertråd. Lösningen har blivit att vi på dessa ställen 6 st för Haröprojektet behöver sätta våra egna stolpar bredvid VF:s stolpe, den här aktiviteten är nu äntligen på gång (VF betalar sättningen och material, men inköp, hitta entreprenör (har vi fixat) samt slutliga beslut från VF har tagit tid).

 

När stolparna är satt så kommer följande aktiviteter att göras:

 • Svetsa ihop matnings- och områdesnätet i  berörda skåp och noder (3 noder Storö, Hasselö, Eknö)
 • Se till att matningen ner till Runmarö (som också drabbats av den här förseningen) blir klar, utan den kan inte Runmarö kopplas upp.
 • Färdigställa kvarvarande fastigheter med blås av fiber och svets i skåp, fiberteknikerna arbetar från de stora öarna och tar sist de kringliggande öarna och de fastigheter som har sjökabel direkt till huset. Så ni som befinner er här behöver inte vara oroliga att ni är bortglömda utan det här beror på att minska kostnader för restid och effektivisera fiberteknikernas arbete.
 • Fiberteknikerna gör sist en dämpningsmätning från områdets nod (teknikhus med aktiv utrustning för att medlemmarna ska komma ut på internet) till respektive fastighets skarvbox (den på utsidan). Kontrollen görs för att se att det ”lyser” hela vägen och gör det så betyder det att fastigheten är redo att kunna kopplas upp.
 • Medieomvandlare den s.k. CPE:n kommer att skickas ut så fort vi har  fått OK på att dämpningsmätningen för alla ansluta vid respektive nod är klar. I det paket som skickas så kommer det utöver ”hårdvaran” att finnas en guide för hur man sätter upp medieomvandlaren, lite information från Bredbandsföreningen och från kommunikationsoperatören IP only om hur det går till att välja internet leverantör m.m.

 

Tidplanen för när vi kan börja koppla upp fastigheterna till Internet beräknas ske vecka 24 och framåt och målet är att alla ska vara uppkopplade senast sista juni.

 

Det här gäller de fastigheter som har gjort allt det arbete som krävs färdigt och på rätt sätt exempel på det är t.ex. att skarvboxen är placerat i enlighet med vår guide. Sitter den fel alldeles för högt eller för lågt (krypläge) eller inomhus i låst utrymme så kommer fastigheten att sättas på vår restlista och då kommer inkopplingen att ske till hösten.

Våra regler är baserade på arbetsmiljö för kommande tekniker som i framtiden ska ut och felsöka när det är något fel då måste skarvboxen sitta på ett sätt så att fiberteknikerns arbetsmiljö inte äventyras och sitter skarvboxen i låst utrymme så blir det en kostnad ändå om fiberteknikern inte kommer åt att göra sitt jobb.

 

Vi arbetar hårt för att vi ska kunna uppfylla tidplanen men kan inte lova att vi kommer i mål, ett sådant här  stor projekt är komplext och många saker kan gå fel så vi ber om er förståelse om vi inte på exakt tidpunkt kan hålla det vi informerat om.


------------------------------------------------------------------


Lite kort information om fiberutbyggnaden 2019-04-03


NODERNA

Storö nod har nu väggar och dörr! så nu väntar vi på att Vattenfall kommer dit och drar ström. Det ska sättas upp ett markskåp för fibern också.


På Hasselö och Eknö är nodskåpen uppsatta.


FIBERARBETE OCH LUFT

Stora delar av kundinstallationerna på Storö och Harö är klara, det som återstår är de mindre öarna runtomkring. Vissa kompletterande arbeten behöver göras, det kommer att behöva grävas på ett par ställen (kartan och verkligheten är olika) samt att vi har problem med för korta sjökablar på några andra ställen vilket försvårar arbetet i skåp.


TRANSFORMATORSTOLPAR

Arbetet med att sätta upp stolpar, på det ställen där Vattenfall inte tillåter att vi går i deras stolpar, pågår. Projektledaren har varit i kontakt med entreprenörer som varit med och satt stolpar på Eknö och andra ställen. Så nu vet hon hur man gör när man transporterar dom, som tur är har vi inte så många krångliga ställen utan det är helt görbart, och hur man gör när man reser dom. Stolparna och tillhörande material har leveranstid och är beräknad till v. 16.

Entreprenören räknar med att de gör en stolpe per dag (kan i bästa fall bli två om dom ligger geografiskt nära. Vi har sex stolpar som behöver sättas upp.


Tidplanen verkar hålla som det ser ut nu.


ÅRSSTÄMMA

Glöm inte att boka in i almanackan.

Det börjar närma sig årsstämma. Styrelsen vill att fibernätet ska hinna komma igång innan mötet och planerar därför årsstämma den 1 juni 2019. Tiden får vi återkomma om.


----------------------------------------------------------------------

Information om hur arbetet med Harö Bredbands fibernät fortgår


I dagsläget, mitten av februari 2019, har vi 177 fastigheter som ansluter sig till vårt fibernät.

Nu är arbetet med stomnätet färdigt med några avvikelser som påverkar tidplanen. Vi har några restjobb kvar gällande grävning samtidigt som vår entreprenör jobbar med kundinstallationerna. Det blev vinter även om det verkar bli en kort sådan. Det tillsammans med stormen Alfrida har gjort att det blivit en del försening.


För att nätet ska aktiveras måste också våra noder färdigställas (En nod är en punkt i nätet som når alla andra delar av nätet. Ett nodhus är en teknikbod som innehåller teknik som är nödvändig för att driva nätet).


Även här har det blivit en försening då vår allmänna strandskyddsdispens ogillades och ny ansökan för vårt nodhus på Harö Storö inte blivit klart förrän i januari. Det tillsammans med att vinter kom har inneburit att byggandet av noden blivit försenad.


Arbetet med att bygga upp nodhuset har påbörjats vecka åtta och om allt fungerar så bör det vara klart på fyra veckor.


Det största hindrat just nu är Vattenfall och deras högspänningsstolpar. Det är bara Vattenfalls egen personal som får hänga fiberkabel i dess stolpar och detta har blivit en trång resurs efter stormen Alfrida.


Sammantaget betyder detta att vi får skjuta fram starten till andra kvartalet 2019.


För de som ännu inte anslutit sig men funderar på att göra så är det fortfarande möjligt, dock tillkommer den faktiska merkostnaden förutom insats och anslutningsavgift. Ännu så länge är det med 60% i bidrag. Så har du några grannar du vet inte gått med och anslutit sin fastighet, prata med dem och tipsa om att det fortfarande är möjligt att gå med.


De intresseanmälningar och efteranslutningar som tillkommer samlar vi ihop och när det är tillräckligt många får våra entreprenörer göra alla på en gång.


Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig:


Pia Södergren, ordförande, ordforande@harobredband.se, 0709-828276

Caroline Runsten, projektledare, caroline.runsten@itcoacherna.se, 0703-20525420181105

Information om hur arbetet med fiberutbyggnaden i Harö-Hasselö-Eknö- Skarprunmarn framskrider

 

Nu är vi nära!


Först ett Stort Tack till alla ni som har gjort färdigt arbetet på egen tomt, bra jobbat! vi är tacksamma för att våra tider har respekterats.

 

Ni som ännu inte gjort färdigt, det är av stor viktigt att ni hör av er till projektet

http://harobredband.se/arbete%20p%C3%A5%20egen%20tomt/formul%C3%A4r%20bekr%C3%A4ftelse%20eget%20arbete%20f%C3%A4rdigt.html


Kopiera länken ovan, klistra in i webbläsaren och fyll i formuläret för bekräftelse av eget arbete och tala om vad som inte är gjort eller gjort. Ni ska också svara JA eller NEJ ifall ni är klara för installation.


Om vi inte hör något så kommer fastigheten att läggas på en restlista och färdigställandet för fastigheten kommer att göras vid särskilt tillfälle senare. I nuläge finns det ingen tidplan för när det kan ske.

Några av er har redan meddelat att ni pga. renovering, nybyggnation eller annat inte kan installeras just nu och därför är uppsatta på restlistan för senare installation.


Om ni är klara och skickat in er bekräftelse men vet om att ni har satt skarvboxen på ett svårupptäckt ställe får du gärna komplettera med den informationen så att det går enklare för våra fibertekniker att göra sitt jobb. Om vi inte hittar skarvboxen så kan vi inte leta allt för lång tid och går vidare till nästa, då hamnar fastigheten också på restlistan.


Kvarvarande arbeten och grov tidplan

Arbeten som är kvar att göra innan nätet kan tas i drift är:

•Blåsa fiber och Svetsa ihop Mark – Sjö – Luftkablar i skåp (områdesnätet)

•Blåsa fiber och Svetsa ihop fiber mellan medlemmar och respektive skåp och teknikbod.

•Iordningsställande av Teknikbodar (Nod 3 st) och inkoppling av aktiv utrustning (el, switchar, värme, kyla m.m.).

Medieomvandlare ut till medlem för uppkoppling mot internet kommer att levereras av Harö Bredband (det görs genom att skickas med post till hemmaadressen där man är mantalsskriven). Leverans kommer att ske så snart våra noder är igång.

Medieomvandlaren sätter medlem upp själv och det kommer en särskild instruktion med leveransen av denna.


En grov tidplan för arbetet


Projektet vill starkt understryka att tidplanen kan helt omkullkastas av följande faktorer:

Väder, kyla och blåst 

Vattenfall sen leverans av el till teknikbodar.

Oförutsedda tekniska problem eller materielproblem (restat hos leverantör eller slut i Europa)


2018

Kundinstallationer


V43  Luftkabel, Områdesnätet blås och svets

V44  Luftkabel, Områdesnätet blås och svets

V44  Kundblås och svets Storö, Brändö, St Gummerholmen, Horsholmen,  Lisslö, Gummerholmen, Vargholmen, Lökholmen

V44 Kundblås och svets Storö, Brändö, St Gummerholmen, Horsholmen,  Lisslö, Gummerholmen, Vargholmen, Lökholmen 

V45 Kundblås och svets  Harö, Hasselö, Hasselkobben, Dämpluckskobben

V46 Kundblås och svets  Harö, Hasselö, Hasselkobben, Dämpluckskobben, Ö o V Gastholmarna

V47 Kundblås och svets Eknö, Skogsskär, Ingboskäret, Getholmen, Ålkobben, L o S Långholmarna

V47 Kundblås och svets Eknö, Skarprunmarn

V48 Kundblås och svets Skarprunmarn 

V49 Reservvecka, Arbete teknikbod

V50 Reservvecka, Arbete teknikbod

 

OBS! att tidplanen enbart är att betrakta som en rekommendation, den kan åka någon vecka hit eller dit och att områden kan göras både tidigare eller senare.

 

2019

Kvartal 1 Utskick mediaboxar

Kvartal 1 Uppkoppling Medlemmar

 

Under förutsättning att allt klaffar så kan vi vara igång med nätet redan i början av 2019. Vi går ut med mer information så fort vi ser att vi börjar att närma oss ett ljus i fibern !

 

Bästa hälsningar

Caroline Runsten

Projektledare fiberprojektet Harö